Valgamaa Metsaühistu – 20 aastat metsade eest hoolitsemist ja põnevaid projekte

Selle aasta alguses 20. tegevusaastat tähistanud Valgamaa Metsaühistule, asutamise aial nimega Valgamaa Erametsaühing,  panid 2003. aastal aluse seitse metsaomanikku Andres Oleski initsiatiivil. Esimese tegevusaasta lõpuks oli ühistuga liitunud 43 metsaomanikku, keda aitasid metsatöödega kolm pika metsandusliku praktika ja tööstaažiga konsulenti Andres Rõõmus, Enn Tomson ja Margus Noorkõiv.

2005. aastal liitus ühistuga Helju Leosk, kes pakkus juhatusele ja metsaomanikele tuge igapäevaste tööde korraldamisel ja administreerimisel. Tol ajal käis kogu infovahetus paberkandjatel ja paberitööd oli väga palju. Samuti käis metsaomanike informeerimine läbi vallalehtede, keda regulaarselt kõigest olulisest teavitati. Ka toetuste taotlemine käis sel ajal paberkandjatel, mis tähendas pingelisi perioode, palju bürokraatiat, käsitööd ja metsas kontrollimas käimist. Samas aitas toetuste taotlemine tuua juurde uusi liikmeid.

Helju Leosk ja Enn Tomson on tänaseni Valgamaa Metsaühistus igapäevaselt ühistut ja metsaomanikke teenindamas. Samal aastal koliti kontoriga Valga Maavalitsuse majja aadressil Kesk 12, kus tegutseti järgmised 15 aastat.

Projektid toovad kogukonna metsale ja ühistule lähemale

Ühistu tegevuse algusest peale on aktiivselt osaletud ja korraldatud erinevaid metsaga seotud projekte. 2005ndal aastal alustati Erametsakuskuse toetusega ja jahiseltsidega koostöös Naabrusvalve korraldamise projekti. Koos jahiseltsidega OÜ Tündre ja MTÜ Küti Mets hakati järelvalvet teostama kokku 64 metsaomaniku kinnistul. Projekti käigus paigaldati metsaomanike kinnistutele kenad rohelised sildid kinnistu nime, omaniku kontaktandmete ja naabrusvalvet tegeva organisatsiooniga. Siltide olemasolu oli väga tähtis ennetusabinõu igasuguste rikkumiste osas.

Üheks Valgamaa Erametsaühingu eesmärgiks oli koos koolidega tuua lapsi loodusesse ning jagada teadmisi metsandusest ja loodusest. Nii hakatigi Helju Leoski eestvedamisel korraldama noortele metsapäevi algselt KIKi ja hiljem Erametsakeskuse toetusel.

Nii sai alguse koolilaste metsapäevade traditsioon, mille raames igal kevadel metsaomanike juures siiani metsa istutamas käiakse. Noorte metsapäevi ootasid nii õpilased ja koolid kui ka metsaomanikud, kes on väga tänulikud lisatööjõu eest. Laste metsapäevad on kasulikud ka metsaomanikele, kes saavad samuti uusi teadmisi tänu õpilasi juhendatavatele konsulentidele ja metsaspetsialistidele.

Igal kevadel korraldatakse 4-10 koolilaste metsapäeva, mille raames jõudis esimese 10 aasta jooksul metsa 1400 õpilast ja kasvama pandi 100 000 kuuseistikut 56 hektaril.

2007. aastal koordineeris Valgamaa Erametsaühing riiklikku “Tee Metsa” projekti raames pesakastide valmistamise ja paigaldamist koos Valgamaa koolidega. Kokku osales 14 kooli ja 190 õpilast ning valmistati 300 lindude pesakasti. Enn Tomsoni juhendamisel said lapsed pesakastid ise ka Sangaste metsapargis üles panna.

Sarnaselt koolilaste metsapäevadele, korraldatakse igal aastal vähemalt kaks õppepäeva ka metsaomanikele nende metsandusalaste teadmiste tõstmiseks. Samuti on õppepäevad heaks võimaluseks metsaomanikel omavahel suhtlemiseks ning kogemuste ja infot vahetamiseks.

Suurt huvi pakkus metsaomanikele õppepäev Otepääl 2009. aasta novembris kasepuidu väärindamise võimaluste ja puiduturu olukorra teemal. Õppepäeva raames käidi külas UPM-Kymmene Otepää ASi tehases ja tutvuti kogu tootmisprotsessiga ning mitmed metsanduseksperdid tegid ülevaate puiduturul toimuvast.

Viimase kümne aasta tuuled

Kümnendaks aastapäevaks oli ühistul 220 liiget, kellel kokku 7200 ha metsamaad. Ühistuga on värskelt liitunud Atso Adson, kes valitakse juhatuse esimeheks ning kes kannab seda rolli tänaseni. Mõned aastad hiljem, 2016. aastal astub Valgamaa Erametsaühing Keskühistu Eramets liikmeks ning hakkab kandma nime Valgamaa Metsaühistu.

Suureks väljakutseks oli 2016. aasta torm Valgamaal, mille tagajärgi aidati likvideerida ja tormilanke uuendada kokku 150 hektaril. Erametsakeskuse poolt organiseeritud metsaistutuspäeva raames istutati koos ühistu liikmete ja külarahvaga ühel 10 ha suurusel tormilangil 6000 kuusetaime.

EV100 pidustuste raames lõime kaasa projektis „100 pesakasti“ ning koos Valga Priimetsa kooliga valmisid pesakastid, mis paigaldati üheskoos Valga linna metsa.

Viimase kümne aastaga on paberitööd palju vähemaks jäänud, mis aitab teenindada palju rohkemaid metsaomanikke. Tänu suurematele metsandustoetuste mahtudele on kasvanud nii liikmete arv ja aktiivsus kui tehtud metsatööde mahud. See on omakorda tõstnud liikmete metsa kvaliteeti ja nende metsamajanduslikku väärtust.

20. tegevusaasta täitumisel on meie liikmete arv jõudnud 594 metsaomanikuni ning läheme uuele kümendile vastu 600. liikme tähistamise ootuses.

Fotomeenutused

Loe veel samal teemal: valgamaa metsaühistu

Seotud artikklid: