Püünispuude kasutamise toetus

Toetuse suurus ühe metsaomaniku kohta kalendriaastas on püünispuude kasutamisel kuni 500 € katastriüksuse kohta. Maksimaalselt on võimalik toetust taotleda kahe katastriüksuse kohta.

Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu. Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad üraskitõrje tööd olema tehtud.

Toetuse tähtaeg ja eelarve 2024. aastaks ei ole veel kinnitatud.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE PÜÜNISPUUDE KASUTAMISE TOETUST

Toetuse taotluse esitab Sinu eest metsaühistu konsulent kui üraskitõrje tööd on temaga kinnitatud. Võta meie konsulentidega ühendust!

+372 5649 3197 / +372 5624 7325

valgamaa@metsauhistu.ee

Jaama pst 12, Valga – Vaata asukohta kaardil

Oluline teada

  • Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu.
  • Katastriüksusel peavad olema kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aastal 1. jaanuari seisuga.
  • Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk.
  • Toetuse taotlemiseks peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.
  • Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused.
  • Püünispuid peab olema hakatud kasutama hiljemalt 1. septembril 2023.