Metsamaaparandustööde toetus

Metsamaaparandustööde toetus katab osaliselt metsas olemasolevate maaparandussüsteemide uuendamise, planeerimise ja tööde kulu.

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate:

  • kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest 
  • voolunõva rajamist
  • truubi asendamist

Toetuse suurus sõltub objektist, tehtud tööde iseloomust ja mahust.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 1. september 2022. aastal.

Oluline teada

  • Toetuse taotluse saab esitada enne töödega alustamist.
  • Toetuse saamiseks peavad kraavid olema kantud maaparandussüsteemide riiklikusse registrisse. Kontrolli, kas sinu maaparandussüsteemid on kantud registrisse

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE TOETUST

Toetuse taotlemiseks võta meiega ühendust.

+372 5649 3197 / +372 5624 7325

valgamaa@metsauhistu.ee

Jaama pst 12, Valga – Vaata asukohta kaardil