Raietööd

Raietööde tegemiseks on Metsaühistu Sulle abiks. Meie spetsialistid tuvastavad ja aitavad märkida raieala, korraldada raietööd ja teha järelvalvet.

Tööde kvaliteetseks läbiviimiseks kasutame kogenud koostööpartnereid. Korraldame puidu kokkuveo esmasele laoplatsile ja transpordi puidu lõppostja juurde ning hoolitseme, et lank oleks raietööde lõppedes korrastatud.

Loe erinevatest raietöödest lähemalt