Hukkunud metsa taastamise toetus

Kui Sinu mets on tormi või tulekahju tagajärjel kas osaliselt või täielikult hukkunud, siis Metsameetme toetus aitab metsa taastamise kulusid katta.

Toetuse taotlemise eeldused

 • Tuuleheite, -murru või metsatulekahju tõttu hukkunud metsa taastamise toetuse saamise tingimuseks on loodusõnnetuse või tulekahju kohta tehtud metsakaitseekspertiis. 
 • Metsamaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, peab olema vähemalt 0,5 ha ning kahjustatud metsamaa peab hõlmama vähemalt 20% katastriüksusel paikneva metsamaa osa pindalast, millel kahjustus paikneb.

Toetuse suurused

 • Kahjustuse kõrvaldamiseks 1050 €/ha
 • Uue metsakultuuri rajamiseks 731 €/ha
 • Maapinna mineraliseerimiseks loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 146 €/ha
 • Metsauuenduse hooldamiseks 149 €/ha

Toetuse taotlemine algab septembris ning taotlused tuleb Metsaühistule esitada 30. septembriks.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 5% saadud toetuse summast.

TAOTLE HUKKUNUD METSA TAASTAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile valgamaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni. 
 • Töödega võib alustada 7.10.2021. Tööde tegemise aeg on 18 kuud peale otsuse tegemist Erametsakeskuse poolt. Hukkunud metsa taastamiseks tehtavad tööd võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.
 • Uue metsakultuuri rajamisel peavad taimed olema ostetud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud Taimetervise registris.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA HUKKUNUD METSA TAASTAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui hukkunud metsa taastamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile valgamaa@metsauhistu.ee.