Metsakultuuri hooldamise toetus

Istutatud taimede hooldamiseks saad taotleda toetust kuni 96 €/ha kohta ning seda saad teha 4 aastal järjest – istutamise aastal ja sellele järgnevatel kolmel aastal.

Ka looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saad toetust taotleda 4 aastal järjest – raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 19. november 2021.

Oluline teada

  • Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu.
  • Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad taimede hooldamise tööd olema tehtud.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE METSAKULTUURI HOOLDAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see e-postile valgamaa@metsauhistu.ee

Hea teada!

Maapinna ettevalmistamise, taimede istutamise ja/või metsataimede hooldamise toetust saad taotleda koos ühe taotlusega.

Selleks täida taotluse vormi järgmiselt:

1. Täida ära veerud 1 kuni 5

2. Lisaks täida vastavalt tehtud metsatöödele ära järgmised veerud:

  • Taimede soetamine koos istutamisega: 6, 7, 8, 9, 10
    • Veergude 7 kuni 10 täitmiseks leiad andmed taimeostu arve pealt
  • Maapinna ettevalmistamine: 11
  • Istutatud taimede hooldamine: 12, 13 
    • Kui taotled toetust ainult hooldamise eest, siis jäta veerud 6 kuni 11 tühjaks