Natura 2000

Natura 2000 toetusega hüvitatakse erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

Toetust saab metsale:

  • Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndis  110 €/ha aastas
  • Natura 2000 võrgustiku piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 €/ha aastas
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndit 110 €/a aastas

Kontrolli, kas Sinu mets kuulub Natura 2000 toetuse metsaalade hulka

Toetust saab taas taotleda 2022. aastal. Avaldame taotlemise tähtaja niipea kui see on selgunud.
Toetust saad taotleda e-PRIA kaudu. Metsaühistu spetsialistid aitavad Sind vajadusel toetuse taotluse täitmisel.

TAOTLE NATURA 2000 TOETUST

Täida toetuse taotlus e-PRIAs.